Raport de activitate a Asociaţiei „Dr. Carl Wolff”

a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania.

Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice

Perioada raportată: 01.01.2018 – 31.12.2018

 1. Denumirea unităţii de asistenţă socială:

     Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice - adulți 14 locuri

                                                          - copii 10 locuri

2. Adresa unităţii:

    Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice

    Str. Pedagogilor nr. 3 – 5; 550132 Sibiu

    Tel. 0269 / 221131

 

3.  Capacitatea unităţii

Compartiment adulți: 14 locuri

Proiectul vine în sprijinul acelor oameni din societate care datorită mai ales a cancerului sau a altor boli incurabile cu prognostic limitat nu mai răspund la tratament curativ şi se află în stadiul terminal al bolii; au ajuns la dependenţă parţială sau chiar totală şi nu mai sunt în stare să-şi gestioneze singuri viaţa de zi cu zi şi au nevoie de ocrotire şi îngrijire medicală şi socială supravegheată.

Pentru aceşti pacienţi în generel nu există centre în care pot petrece în demnitate ultima perioadă a vieţii. Cei mai muţi au dureri mari şi se confruntă cu situaţii sociale dificile. Hospice-ul vine în întâmpinarea acestore oameni care au nevoie de multă îngrijire, tratamente complexe şi de mult sprijin moral. Ei sunt în general marginalizaţi de societate, spitalele nu le pot oferi găzduire şi familiile nu au cunoştinţele necesare în îngrijire sau spaţiu suficient pentru a oferi o îngrijire în demnitate şi fără dureri.

Acest Centru de Îngrijire Paliativă Hospice din Sibiu vine în ajutorul acestor bolnavi de vârste diferite din judeţul Sibiu dar şi din alte judeţe oferindu-le o îngrijire holistică într-un mediu plăcut unde pacienţii terminali pot trăi îngrijiţi şi susţinuţi de o echipă multidisciplinară. 

Compartiment copii: 10 locuri

Începând cu luna august 2016 s-a deschis în cadrul asociației Dr. Carl Wolff și compartimentul Ingrijiri Paliative Copii. Aici sunt îngrijiți copii cu vârste între 14 zile – 17 ani cu boli incurabile. Ei vin însoțiți de părinți sau sunt trimiși de spitalele de pediatrie respectiv Centre de îngrijire pentru copii abandonați. Copiii au parte de îngrijire specializată oferit de medici pediatrii specialiști si asistenți medicali cu curs de îngrijire paliativa.

Echipa multidisciplinarăoferă sprijin emoțional, suport duhovnicesc, orientare socială pentru familie. In stadiile grave ale bolii copii sunt pot fi internați pana la capătul vieții în Hospice. 

4.  Numărul mediu lunar de beneficiari: 14+ 10 

5.  Numărul cazurilor soluţionate:

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost îngrijiţi 415 pacienţi cu cancer în fază terminală (adulti) si boli limitatoare de viata (copii). Există o colaborare bună cu secţia de oncologie a Spitalului Judeţean Sibiu, astfel că, de fiecare dată când se eliberează un loc la noi şi există cazuri de urgenţă la secţia de oncologie ei  trimit următorul pacient. 

6.  Numărul persoanelor aflate pe lista de aşteptare:

Tot timpul pe lista de aşteptare se află 8 – 9 persoane la compartimentul adulți și 3-4 la compartimentul copii.

7.  Categoria de beneficiari: persoane cu cancer în fază terminală

8.  Serviciile sociale acordate conform tipologiei de servicii aprobate prin OMMFES nr. 280/2006

§ asistenţă medicală şi îngrijire

§ cazare şi masă pe perioadă determinată

§ consiliere psihologică

§ asistenţă paliativă

§ socializare şi petrecerea timpului liber etc.

9. Surse de finanţare:

    finanţare externă: Diakonisches Werk Stuttgart, sponsorizari

    Subvenţie conform legii 34/ 1998 pentru 10 pacienti adulți

    Contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

10. Numărul de personal implicat în furnizarea serviciilor:

ADULȚI:  Nr. total de personal 23:  din care: angajat: 23

             voluntari:2(preotul, psiholog)

     COPII: Nr. total de personal: 20 din care angajat 20

                                                       voluntar (preot, psiholog) 

11.  Structura de personal

- personal implicat în acordarea serviciilor sociale pe tipuri de profesii:

 

adulți:

copii:

medic:

2

2

asistente medicale:

18

14

asistent social:

1

1

maistru întreţinere:  

1

0

ergoterapeut:

1

1

kinetoterapeut:

0

1

contabil:

0

1

-  personal administrativ şi de întreţinere pe tipuri de profesii:

Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice are acelaşi personal administrativ, ca şi Căminul pentru Persoane Vârtstnice „Dr. Carl Wolff”.         

12.  Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate:

În acest an au fost îngrijiţi în Hospice un număr foarte mare de pacienţi fără venituri mari. Impactul în aceste situaţii este foarte mare pentru pacient şi pentru aparţinători şi au toţi nevoie de multă susţinere din partea echipei Hospice.

S-au sărbătorit zilele onomastice ale pacienţilor internaţi; se organizează aproape zilnic activităţi comune cu pacienţii şi familile lor. Au loc multe discuţii individuale.

Preotul ortodox vine săptămânal la fiecare asistat în parte, totodată are loc și consiliera spirituală a rudelor celor bolnavi.

Preoţii celorlalte culte vin şi ei când sunt chemaţi la enoriașii internați.

Se acordă mult timp discuţilor individuale cu cei aflaţi în suferinţă. Pentru a găsi soluţiile cele mai bune de a crea fiecărui pacient o perioadă cât mai plăcută în

cadrul instituţiei, echipa multidisciplinară se întâlneşte de regulă 1x pe zi pentru a discuta fiecare caz în parte.

În acest an ergoterapeuta a organizat regulat activităţi cu pacienţii care au putut participa. La cererea pacienţilor s-a mărit numărul şedinţelor de ergoterapie pentru că sunt percepute de către pacienți și aparținătorii acestora ca un moment de relaxare.

Activitatea psihologului este tot mai acceptata de pacientii si familiile acestora, astfel ca exista o colaborare fructoasa in acest domeniu.

Hospice-ul a fost vizitat de diferite delegaţii din ţară şi străinătate şi în această perioadă.

Compartimentul copii a îngrijit în cea mai mare parte copii care datorită diagnosticelor au fost părăsiți de părinții lor. Nevoia de afecțiune și suport pentru acești copii este foarte mare. Suferinței fizice se adaugă si aceasstă suferință psihică. Pacienții cu familie au fost consiliați, au fost învățați cum pot lucra si cu cei mici acasă, s-au organizat întâlniri pentru aparținători și activități comune pacienți aparținători.

Cei mai mulți pacienți îngrijiți au vârsta între 3 luni – 2 ani, aproape toți sunt oxigenodependenți, au nevoie de aspirarea fregventă a secreților, sunt purtatori de traheostoma  și au astfel nevoie de o supraveghere atentă 24/24 ore. 

Pentru a veni in intampinarea copiilor si pentru a spori confortul lor, in Septembrie 2018 cu ajutorul unor sponsori a fost inaugurata o camera senzoriala.

Multe activitati ale Kinetoterapeutului, ergoterapeutului se desfasoara in aceasta incapere si sunt bine primite  de copii si parintii acestora. 

In perioada premergatoare sarbatorilor de Craciun, au fost organizate mici activitati traditionale pentru aceasta perioada din an: pregatit biscuiti din turta dulce, asamblat casuta din turta dulce, impodobitul bradului. La aceste activitati au fost implicati pacientii, rudele lor impreuna cu echipa din Hospice. Pentru pacienti aceste evenimente au fost deosebit de importante si in aceiasi masura sensibile. 

In aprilie 2018 Centrul de Ingrijire Paliativa Hospice a avut vizita de de acreditare din partea ANMCS, in vederea obtinere Certificatului de Acreditare. Vizita a decurs in conditii optime.

Centrul a fost reevaluat 2018 de catre Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu.

De asemenea Asociatia Dr. Carl Wolff are Certificatele ISO 9001: 2015 si Normele HACCP la zi.

Centrul de Ingrijire Paliativa Hospice nu s-a confruntat cu infectii IAAM.

Au avut loc instruiri pentru personal legat de norme de igiena si resuscitare. 

13. Dificultăţi întâmpinate în furnizarea de servicii sociale:

Cea mai mare problemă în acest an pentru Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice este numărul insuficent de paturi pentru numărul crescând de pacienţi cu cancer în fază terminală care au nevoie de îngrijire şi asistenţă socială şi medicală.

- suport emoţional, spiritual şi după caz consiliere psihologică

- terapie prin desen, muzică.

Deasemenea pe cât compartimentul de copii este mai cunoscut numărul cererilor de la spitalele de pediatrie Cluj, Mureș sunt în creștere. Problema cea mai mare rămâne lipsa unor reguli clare prin care familiile copiilor abandonați pe motiv de boală ar putea fi responsabilizați și cooptați pentru a fi sprijin pentru acești copii catre prin abandon au parte de suferință multiplicată. 

14. Finanţare

Centrul de Îngrijire Paliativă este finanţat în proporţie de

§ 58,50 % din fonduri ale Casei de Asigurări de Sănătate,

§  38,94 % din donaţii şi subvenţii din străinătate şi din ţară şi

§ 2,56 % subvenţie conform legii 34/1998.

Pentru beneficiarii din Hospice internarea este gratuită. Mulţi pacienţi din zone sărace sau de la ţară nu ar avea acces la servicii paliative dacă aceste servicii ar fi oferite contra cost.

In anul 2018 Centrul de Ingrijire Paliativa Hospice a demarat mai multe actiuni de strangere de fonduri pentru a acoperi necesarul bugetar.

Multumim celor care au ajutat Centrul in anul 2018.

 

Directoare

 

Ortrun Rhein